Familie spellen

Queensland

Game summary

Aantal spelers 1 – 4

Speeltijd: 45 minuten

Designer: Matt Wolfe

Artist: Marlies Barends

Publisher: 999 Games

Wat zit er in de doos?

In deze doos zitten de volgende spelonderdelen;

Spelregels & solospelregels

1 kompastableau met scorespoor

1 markttableau

4 scorestenen in de spelerskleuren

1 roze scoresteen voor het solospel

4 sets van 4 starttegels in de spelerskleuren en de letters A, B, C en D.

4 50/100 punten tegel

50 boerderij tegels

60 houten padden

4 overzichtskaarten

Laten we gaan spelen

In de jaren 30 werd er in Australië besloten om de giftige Cane Toads te introduceren uit Hawaï.  Ze wilden hiermee de suikerrietplantages beschermen tegen een keversoort die deze planten aanvrat. Helaas ontstond er een ware paddenplaag omdat deze reuzenpad geen natuurlijke vijanden had en ze trokken ook nog eens massaal weg van de boerderijen naar waterpartijen. Deze paddenplaag duurt voort tot op de dag van vandaag. Lukt het jou om zoveel mogelijk padden gevangen te nemen en te voorkomen dat de plaag nog groter wordt?

Voordat we beginnen, gaan we eerst het spel opzetten.

Plaats het kompastableau met scorespoor en het markttableau in het midden van alle spelers.

Elke speler kiest een kleur en ontvangt de scoresteen en de 4 starttegels in zijn kleur. Plaats de scoresteen op veld 0 van het scorespoor. De 4 tegels plaats je voor je neer en van links naar rechts in een vierkant, A en daarnaast B, onder A komt C en daarnaast weer D. Maar zorg er wel voor dat de velden op elkaar aansluiten. Dus de rietvelden een elkaar, de graanvelden etc.

Plaats alle kikkers in een stapel zodat alle spelers er makkelijk bij kunnen, schud hierna alle boerderijtegels en creëer hier een aantal stapel mee (bijv. 3 stapels). Plaats hierna 3 tegels open op de markt.

Zo, nu zijn we klaar om te beginnen met spelen;

Queensland wordt gespeeld over verschillende rondes, per ronde doorloopt elke speler 1x de volgende 4 fasen. 

1. Een tegel leggen; kies een van de 3 beschikbare tegels van de markt. Plaats deze vervolgens ergens aan de andere tegels van je boerderij, je mag een tegel draaien maar deze moet wel aansluiten op alle kaarten die al aan je boerderij vastliggen. 

2. Padden toevoegen en verplaatsen; Op de markt staan per tegel ook een aantal padden afgebeeld. Bij de eerste tegel staat 1 pad, bij de tweede tegel staan er 2 padden en bij de derde tegel staan er 3 padden. Zodra je de tegel geplaatst hebt, pak je het aantal padden uit de voorraad en deze plaats je op de zojuist geplaatste tegel.

Na het plaatsen van de padden gaan de padden verplaatsen, hiervoor kijk je naar de windrichting die op de tegel afgebeeld staat. Die kant worden alle padden naar toe verplaatst.

Je hebt een enkele verplaatsing (1 pijl), een dubbele verplaatsing (2 pijlen) en een groepsverplaatsing.

Bij een enkele verplaatsing, verplaatsen de padden maar 1 tegel

Bij een dubbele verplaatsing, verplaatsen de padden 2 tegels

Bij een groepsverplaatsing, worden de padden 1 tegel verplaatst maar dit nu mogen ook de andere spelers de padden verplaatsen in dezelfde windrichting.

Padden kunnen niet van een boerderij verplaatst worden, kunnen ze niet verder dan blijven ze staan op de laatste tegel.

Zodra padden in een vijver zitten, kunnen ze niet meer verplaatsen. 

3. Scoren; Zodra een vijver na verplaatsing 5 of meer padden bevat, worden er punten gescoord. Bij 5 padden ontvangt de betreffende speler 5 punten, bij 6 of meer padden ontvangt deze speler 3 punten. Punten kunnen alle spelers scoren op het moment als een vijver minimaal 5 padden bevat, bijv. na een groepsverplaatsing.

4 Markt aanvullen; Verplaats alle tegels zoveel mogelijk naar rechts en vul de markt aan met een nieuwe tegel op het eerste veld op de markt.

Solo 

Queensland kan ook solo gespeeld worden. Je hebt 3 verschillende niveaus;

Beginner; voltooi één van de scenario’s zonder punten te scoren

Gevorderden; voltooi één van de scenario’s en verbeter steeds je eigen score

Experts; voltooi één van de scenario’s en scoor meer punten dan de padden doen

het opzetten van het spel verschilt per niveau

Beginner; het kompas en de roze steen doen niet mee

Gevorderden; plaats het kompas boven het markttableau maar speel alleen met je eigen scoresteen

Experts; plaats het kompas boven het markttableau maar speel met je eigen scoresteen en de roze scoresteen.

De overige regels voor het opzetten zijn niet veel verandert, verwijder alleen nog 1 vijver uit de stapel met tegels. 

Op de velden A en D plaats je vervolgens 2 padden uit de voorraad.

Het spelverloop is hetzelfde, ik zal alleen een paar uitzonderingen nog even benoemen.

Stap 1 en 2 zijn gelijk, alleen een groepsverplaatsing komt nu niet voor.

Stap 3 Scoren, dit is aangepast op het niveau waar je op speelt.

Beginner; je verwijdert alleen de padden in de vijver bij 5 of meer maar je scoort uiteraard geen punten.

Gevorderden; niet gewijzigd ten opzichte van het bassispel

Experts; niet gewijzigd ten opzichte van het bassispel, alleen de padden gaan nu ook punten 

scoren. 

Stap 4 markt aanvullen; de 2 tegels die zijn blijven liggen worden neergelegd op een open aflegstapel. De meest rechter tegel wordt onderop neergelegd en daarbovenop de andere tegel. Vul de markt aan met 3 nieuwe tegels van rechts naar links. Ligt er nog maar 1 tegel op de stapel dan leg je deze op het meest rechter veld, hierna draai je de aflegstapel in zijn geheel om en heb je een nieuwe trekstapel. Hierna heb je nog 11 beurten tot het einde van het spel.

Hierna gaan de punten geteld worden, ook dit verschilt weer per niveau waarop je gespeelt hebt.

Beginner; controleer of je aan de voorwaarden van het gekozen scenario hebt voldaan, is dit gelukt dan heb je gewonnen. Zo niet, kan je opnieuw een poging wagen.

Gevorderden; controleer of je aan de voorwaarden van het gekozen scenario hebt voldaan, is dit gelukt dan heb je gewonnen. Zo niet dan hebben de padden gewonnen en kan je opnieuw een poging wagen. Noteer je punten voor eventueel een volgende keer en probeer deze score te verbeteren.

Experts; Tel de punten zoals in het basisspel, je krijgt geen min- of extra punten! Controleer of je aan de voorwaarden van het gekozen scenario hebt voldaan en of je meer punten hebt dan de padden, zo ja dan heb je gewonnen. Zo niet, dan kan je uiteraard opnieuw een poging gaan wagen.

Einde van het spel

Het spel eindigt zodra de markt niet meer aangevuld kan worden.

Hierna gaan we eerst de volgende stappen uitvoeren;

A. de speler met de minste padden scoort 3 punten, dit kunnen meerdere spelers zijn. De speler met de meeste padden verliest 3 punten.

B. Nu gaan we tegels verwijderen waar nog padden op liggen, deze worden inclusief de padden verwijderd. Dit kan betekenen dat er gaten komen in je boerderij, verplaats de andere tegels dus niet! Leg de tegels en de padden nog even apart.

C. Scoor nu de punten voor het grootste suikerrietveld welke compleet is, per tegel scoor je hier 2 punten voor. 

D. Scoor nu de punten voor het grootste graanveld welke compleet is, per tegel scoor je hier 1 punten voor.

E. Tel hierna het aantal koeien, vogelverschrikkers en trekkers en per kenmerk ontvang je een x aantal punten. Bijv. bij 4 trekkers ontvang je 2 punten. 

F. Per vijver op je boerderij scoor je 1 punt

De speler met de meeste punten is de winnaar

Conclusie & eindscore

Moeilijkheid: 2/ 5
Her-speelbaarheid: 8

Mijn score: 7,5 van de 10 dobbelstenen

Algemene indruk van het spel

Queensland is een heel leuk tegellegspel, ik vind hem heel erg verrassend. In eerste instantie dacht ik dat deze veel weg zou hebben van Carcassonne maar nadat we begonnen waren was deze gedachte al snel verdwenen. Wij zijn erg enthousiast geworden en hebben al vele potjes gespeeld, zowel solo als met meerdere spelers. De uitdaging zit echt in het goed plaatsen van je tegels maar daarbij ook de padden die al gelijk op je boerderij komen en na het plaatsen van je tegel ook gelijk verplaatst gaan worden net als de andere padden op je boerderij. Je wilt deze natuurlijk zo snel mogelijk naar een vijver hebben en dan ook daaruit verwijderd willen hebben, dit levert je natuurlijk snel punten op maar ook wil je voorkomen dat bepaalde tegels aan het eind van het spel verwijderd worden van je boerderij.

Marlies Barends heeft het artwork verzorgd voor Queensland en ik vind het er echt heel leuk uitzien! Ik heb haar tijdens Spiel 2022, heel toevallig mogen ontvangen en we hebben het uiteraard ook even gehad over Queensland. Naast Queensland is ze ook bekend voor haar artwork in onder andere Three Sisters en Motor City.

Queensland is een spel welke je snel op kunt zetten, de spelregels zijn makkelijk uit te leggen en duidelijk weergegeven in de spelregels. Bij ons is deze favoriet en we leggen hem graag op tafel. Maar zoals ik eerder zei, ook solo is deze erg leuk en uitdagend en erg geschikt om het spel te leren en daarna met meerdere spelers te gaan spelen.

Mijn dank gaat uit naar 999 Games voor de mogelijkheid om Queensland te reviewen.

Dit vind je misschien ook leuk...