Strategiespellen

Paladijnen van het Westelijk Koninkrijk

Game summary

Aantal spelers 1 tot 4 

Speeltijd: 90 – 120 min

Designer: Shem Phillips, S J Macdonald

Artist: Mihajlo Dimitrievski

Publisher: Garphill Games & White Goblin Games

Wat zit er in de doos?

spelregels
2 speelborden

4 spelersborden

22 werkers (wit)
18 strijders (rood)
18 verkenners (groen)
18 priesters (zwart)
18 criminelen (paars)

32 werkplaatsen

28 buitenposten
28 monniken
28 potten
50 zilver
40 proviand
12 eigenschap schijven
48 paladijnkaarten
32 inwonerkaarten
36 buitenstaanderkaarten
10 gunst van de koning kaarten
6 bevel van de koning kaarten
24 verdenkingskaarten
24 taveernekaarten
24 muurkaarten
17 plotkaarten
24 schuldkaarten

Een voorbeeld van het opzetten van een speelbord voor 1 speler. 

Het linker speelbord met de kaarten op de daarvoor bestemde plek neergelegd.

Het rechter speelbord met daarbij alle kaarten en munten op de daarvoor bestemde plek neergelegd.

Laten we gaan spelen

Paladijnen van het Westelijk Koninkrijk speelt zich af rond het jaar 900 in het West-Frankische Rijk. Ondanks verschillende pogingen om de stad op te bouwen worden omliggende gemeentes bedreigd door buitenstaanders. Saracenen verkennen de grenzen en Vikingen plunderen het vee en de rijkdom. Als speler ga je nobele mannen en vrouwen inhuren om de stad te verdedigen, versterkingen te bouwen en het geloof in het land te verspreiden. De koning heeft zijn beste ridders gestuurd om te helpen, zadel je paarden, slijp de zwaarden want de paladijnen zijn onderweg!

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk overwinningspunten te verzamelen. Dat doe je door buitenposten en versterkingen te bouwen, monniken uit te zenden. Iedere ronden vraag je om hulp van een specifieke paladijn en huur je arbeiders in om taken uit te voeren. Tijdens het spel stijgt je geloof, kracht en invloed. Moet alleen heeft dit effect op het aantal punten maar het bepaalt ook de kracht van je acties. Na 7 ronden eindigt het spel en worden de punten opgeteld.

Plaats de 2 speelborden tegen elkaar aan. Schud hierna de inwonerskaarten en de muurkaarten en leg deze in afzonderlijke stapels boven het speelbord. Leg hierna 5 inwonerskaarten linksboven het speelbord open neer.

Plaats een aantal zilverstukken boven het speelbord, het aantal zilver is afhankelijk van het aantal spelers. Bij 2 spelers komt er 5 zilver, bij 3 spelers 7 zilver en bij 4 spelers 8 zilver.

Schud de schuldkaarten en plaats deze boven het speelbord met de lopende zijde naar boven. Schud hierna de verdenkingskaarten en leg deze in een gedekte stapel naast de schuldkaarten.


Schud de buitenstaanderskaarten en leg ze in een gedekte trekstapel rechts naast het speelbord, pak 6 kaarten en leg deze open rechtsonder bij het speelbord.

Schud de “bevel van de koning” (met een rode zegel) kaarten en leg er 3 gedekt op de 3 linker velden van het speelbord. Schud de “gunst van de koning” (met een groene zegel) kaarten en leg er 5 gedekt op de overige velden.

Als laatste schudden we de taveernekaarten en leg deze in een gedekte trekstapel linksonder bij het speelbord.

Plaats hierna al het proviand, arbeiders en de rest van het zilver in aparte stapels in de buurt van het speelbord zodat iedereen erbij kan.

Hierna ontvangt elke speler een eigen speelbord en de 12 bijbehorende paladijnkaarten (kijk hierbij goed naar de afbeelding op de kaarten en op je spelersbord. Schud je paladijnkaarten en leg deze in een gedekte stapel naast je speelbord.

Elke speler ontvangt ook nog:
8 werkplaatsen,
7 monniken,
7 buitenposten,
7 potten (genummerd van laag naar hoog)
3 eigenschap schijven (1 van elke kleur)

3 zilver en 1 proviand.

Nu kiezen we alleen nog een startspeler en elke speler mag een inwoner rekruteren. Kies een van de inwonerskaarten die open boven het speelbord zijn neergelegd. Zodra elke speler een inwoner gekozen heeft, schuiven de overige inwoners op naar rechts en worden de lege velden aangevuld met nieuwe inwoners.

Zo, nu zijn we klaar om te beginnen met spelen;

Paladijnen wordt gespeeld over 7 ronden. Aan het begin van elke ronde kiest elke speler 1 paladijn uit om deze ronden te helpen en daarbij 6 arbeiders. Elke speler voert tijdens zijn beurt 1 actie uit tot de ronde is afgelopen, een ronde is afgelopen zodra alle spelers gepast hebben.

Nadat alle spelers gepast hebben, wordt het spel voorbereid voor de volgende ronde.

Hoe ziet een ronde eruit?

Nadat, vanaf ronde 2, de startspelertoken is doorgegeven naar de volgende speler, wordt er een bevel en/of gunst kaart omgedraaid. Afhankelijk in welke ronde het spel zich bevindt. Boven de kaarten staat er aangegeven in welke ronde de kaarten opengedraaid moeten worden.

Leg het aantal taveernekaarten + 1 open neer, bijv. in een spel met 3 spelers worden er 4 kaarten open neergelegd.

Iedere speler pakt 3 paladijnkaarten van zijn eigen set en kiest er 1 uit, daarna leg je er 1 bovenop je stapel en de ander onderop je stapel. De kaart die je gekozen hebt, leg je open op je eigen speelbord.

Hierna mag de startspeler als eerste een taveernekaart kiezen en zowel de bijbehorende werkers pakken die op deze kaart staan als de werkers die op de paladijnenkaart staan. In totaal pakt elke speler dus 6 (nieuwe) werkers.

Zodra alle spelers werkers gepakt hebben, mag de startspeler beginnen met het uitvoeren van een actie. Net zolang tot elke speler gepast is.

Aan het eind van de ronde wordt het spel klaargemaakt voor de volgende ronde;
– Als er nog een inwonerkaart ligt, wordt de meest rechter inwoner afgelegd. Hierna worden de velden weer aangevuld tot 5 inwoners. Zodra de stapel met inwonerkaarten op is, wordt deze niet meer aangevuld!
– Leg de meest linker buitenstaanderkaart af, ook hier worden de overige velden weer aangevuld tot 6 buitenstaanders.
– Verwijder alle taveernekaarten van deze ronde
– Plaats alle arbeiders die op de ”gunst van de koning” kaarten liggen weer terug in de algemene voorraad.


Welke acties kun je uitvoeren?
Acties kan je uitvoeren m.b.v. je van je arbeiders. Plaats deze op je spelersbord, op een ”gunst van de koning” kaart. De acties op je linkerkant van je eigen spelersbord richten zich op opbouwen en grondstoffen verzamelen, de acties aan de rechterkant zijn gericht op het ontvangen van punten dan wel het vergroten van de eigenschappen geloof, kracht en invloed.

Bij het plaatsen van arbeiders moet je rekening houden met de volgende regels;
– op een doorzichtig veld mag je elke kleur arbeider plaatsen;
– op een gekleurd veld mag je alleen een arbeider plaatsen van die kleur;
– een criminele arbeider (paars) mag op elk veld geplaatst worden.

Let op; je mag steeds maar 1 actie uitvoeren tijdens je beurt!

Ontwikkelen
Deze actie kost 2 arbeiders en 4 zilver. Plaats nu een werkplaats van de linkerkant speelbord naar een actieveld aan de rechterkant van je speelbord. Plaats deze nu op een veld met stippellijntjes waardoor je de volgende keer minder arbeiders hoeft in te leveren om deze actie uit te voeren.

Je ontvang nu de bonus die staat afgebeeld onder de verplaatste werkplaats.


Rekruteren
Deze actie kosten 1 of 2 arbeiders en bij 2 arbeiders kost deze zilver bij het inhuren of afleggen van arbeiders. Maar je kunt ook een schuld op je nemen i.p.v. het betalen van het zilver, maar dit is alleen mogelijk bij de meest twee linker arbeiders (indien nog beschikbaar).

Bij het afleggen van een arbeider ontvang je wat rechtsboven op de kaart afgebeeld staat, hiervoor met je 1 arbeider op het veld plaatsen bij rekruteren.

Bij het plaatsen van 2 arbeiders (waarvan 1 verplichte rode arbeider) mag de speler een arbeider rekruteren en wordt onderdeel van jouw bemanning. Hierbij zijn de acties die onderaan op de kaart zijn van toepassing en komen ofwel direct een beloning oplevering of bij een bepaalde actie.


Jagen & Ruilen
Beide acties vereisen 1 of 2 arbeiders, plaats je een arbeider links dan ontvang je 1 van de afgebeelde grondstoffen (proviand of zilver). Plaats je er 2 (en in de betreffende kleur) dan ontvang je beide grondstoffen.


Bidden
Deze actie vereist 1 arbeider (zwart) en kost 2 zilver. Zodra je deze actie uitgevoerd hebt mag je direct alle arbeiders van 1 actieveld verwijderen en in de algemene voorraad leggen. Deze actie kan je bijvoorbeeld gebruiken om een actie nog een keer uit te voeren in dezelfde ronde.

Samenzweren
Deze actie kost een arbeider naar keuze, je ontvangt direct 1 paarse arbeider (crimineel) en 1 verdenkingskaart.

Uitzenden
Deze actie vereist 3 arbeiders (1 verkenner, 1 naar keuze en 1 priester) en kost je ook nog proviand. Deze staat afgebeeld boven de monniken, bijv. 1 monnik kost je naast de arbeiders ook 1 proviand.

De monnik plaats je vervolgens op een beschikbare plek op het speelbord, voor het plaatsen van een monnik heb je geloof nodig. De eerste paar velden hebben 0 geloof, maar daarna 2 geloof of 4 geloof enz. nodig om monniken naar toe te kunnen sturen. Zodra je een monnik geplaatst hebt, ontvang je ook de bijbehorende bonus.


Versterken
Deze actie vereist 3 arbeiders (1 handelaar, 1 naar keuze en 1 verkenner), en kost je ook nog proviand. De proviand welke je moet betalen en de invloed welke je moet hebben staan op het speelbord afgebeeld. Bijv. de eerste 3 muren kosten je 1 proviand en je hebt daar maximaal 3 invloed voor nodig.

Als je de muur wilt gaan versterken, pak je de bovenste muurkaart en plaats je deze open aan de bovenkant van je speelbord. Je ontvangt nu ook gelijk de beloningen die erop staan afgebeeld.

Bezetten
De actie vereist 3 arbeiders (1 handelaar, 1 naar keuze en 1 strijder). Hiervoor moet je proviand betalen en staat afgebeeld boven iedere buitenpost op de spelersborden, daarnaast moet je ook kracht bezitten om dit te kunnen bouwen. De vereiste kracht staat boven de buitenstaanderkaarten rechtsonder op het speelbord afgebeeld.

Vergeven
De actie vereist 3 arbeiders (1 priester, 1 naar keuze en 1 handelaar). Hiervoor moet je zilver betalen, de zilverkosten staan boven de potten rechts op de spelersborden afgebeeld. Bijv. de 1e pot kost 1 zilver, de volgende 3 potten 2 zilver en de laatste 3 potten kosten 3 zilver. Je moet altijd de meest linkse pot gebruiken die beschikbaar is.

Daarnaast moet je je invloed gebruiken om te vergeven, de vereiste invloed staat afgebeeld op de spelersborden.


Aanvallen
De actie vereist 3 arbeiders (1 verkenner, 1 naar keuze en 1 strijder) en mogelijk ook zilver.

Je gebruikt je kracht om buitenstaanders aan te vallen, de kracht staat aan de onderkant van het spelersbord en de locatie bepaalt welke buitenstaanders een speler kan aanvallen. Je moet evenveel of meer kracht bezitten om te kunnen aanvallen. Mocht je niet voldoende kracht bezitten dan kan je 1 zilver betalen voor 2 extra kracht. Bij het aanvallen worden alleen de symbolen op de rechterbovenhoek van de kaart gebruikt, dit zijn gelijk de beloningen welke je direct ontvangt zodra de aanval gelukt is.


Bekeren
De actie vereist 3 arbeiders (1 strijder, 1 naar keuze en 1 priester). Hiervoor moet je zilver betalen, de zilverkosten staan aan de onderzijde van het spelersbord in de buitenstaanderkaarten locaties. De 1e bekering kost geen zilver, de 2e kost 1 zilver enz.

Je gebruikt je geloof om buitenstaanders te bekeren, het geloof aan de onderzijde van het speelbord bij de buitenstaanderkaarten locaties staat aangegeven hoeveel geloof er nodig is om bekeerd te kunnen worden. Je moet evenveel of meer geloof bezitten om te kunnen bekeren, hierbij worden alleen de symbolen aan de onderkant van de kaart gebruikt. Deze punten leven aan het eind van het spel extra punten op maar je ontvangt ook een directe beloning van 1 of meer kracht.

Belasting
Zodra je belasting moet betalen (alles waar een rode munt bijstaat), moet je de vereiste hoeveelheid uit de belastingvoorraad pakken. Dit is een verplichte actie en kan zelfs op een moment komen waarbij het niet goed uitkomt voor jou als speler.

Verdenking
Zodra je een crimineel (paarse arbeider) toevoegt ontvang je direct een verdenkingskaart. Pak de bovenste kaart van de trekstapel en leg hem naast je spelersbord. Als er op de betreffende kaart ook een of twee munten staan moet je deze ook pakken uit de belastingvoorraad, mocht de voorraad op zijn dan ontvang je deze uit de algemene voorraad. Zodra de belastingvoorraad op is wordt er direct een inquisitie gestart.

Inquisitie
De speler(s) met de meeste verdenkingskaarten krijgt of krijgen meteen 1 schuldkaart. Als niemand verdenkingskaarten heeft worden er geen schulden uitgedeeld. Elke speler die een schuld ontvangt, legt de helft van zijn verdenkingskaarten af (afgerond naar beneden).

Mogelijk kunnen er nog eigenschappen van inwoners geactiveerd worden tijdens een inquisitie, je mag deze als speler in volgorde activeren maar moeten wel volledig afgehandeld worden. Hierna wordt de belastingvoorraad weer aangevuld met zilver vanuit de algemene voorraad.

Schulden
Tijdens het spel ontvang je schulden, kun je deze afbetalen en vernietigen.

De ontvangen schulden worden met de lopende kant zichtbaar neergelegd, aan het eind van het spel kosten deze 3 punten per lopende schuld

Afbetaalde schulden worden omgedraaid naar de afbetaalde kant, de schuldkaart blijft wel bij de betreffende speler liggen want aan het eind van het spel ontvangt deze speler 1 punt per afbetaalde punt.

Vernietigende schulden worden direct teruggelegd op de schulden trekstapel.

Einde van het spel

Aan het eind van ronde 7 gaat elke speler nu zijn of haar punten bij elkaar optellen.

–       Aantal voltooide “bevel van de koning” kaarten

–       Eigenschappenspoor (OP per kleur en plek op het spoor)

–       Ontwikkelingen (OP bij 6 of meer ontwikkelingen)

–       Schulden (1 OP voor elke afbetaalde schuld en 3 verliespunten voor elke lopende schuld)

–       Zilver/ proviand (1 OP voor elke 3 zilver/ proviand, je mag dit combineren)

–       Uitzendingen (OP bij 5 of meer uitgezonden monniken)

–       Versterkingen (OP bij 5 of meer gebouwen + eventuele OP op de kaarten)

–       Bezettingen (OP bij 5 of meer bezette velden)

–       Vergevingen (OP bij 5 of meer acties die je hebt uitgevoerd)

–       Bekeringen (OP voor elke buitenstaande die je hebt bekeerd)

De speler met de meeste punten is de winnaar van het spel.

Een paar voorbeelden van inwonerskaarten

Een paar voorbeelden van verdenkingskaarten, op de kaarten kunnen munten staan die je dan direct ontvangt uit de belastingpot.  

Een aantal voorbeelden van muurkaarten met de bijbehorende beloningen die je direct krijgt.

De diverse spelersborden, waarbij je linksonder ziet welke speelkaarten bij welke speelbord horen 

Conclusie & eindscore

Moeilijkheid: 2/ 5
Her-speelbaarheid: 8

Mijn score: 9 out of 10 dices

Algemene indruk van het spel

Het opzetten van Paladijnen is veel werk, ik denk dat je toch wel zo’n +-15 minuten bezig bent om alles goed neer te zetten. Dit heeft o.a. te maken met alle kaarten die je moet schudden maar ook alles wat je op je persoonlijke spelersbord moet plaatsen. Helaas is er geen goede inleg (van bijv. Folded Space) beschikbaar doordat de doos in Nederland groter en platter is dan het origineel. Dit had het opzetten zeker teruggebracht naar een paar minuten werk.

Paladijnen is wel echt een expert spel, je bent gemiddeld zo’n 2 uur tot 2,5 uur bezig met 1 spel. Maar tijdens het spelen heb je zeker niet door dat je zolang bezig bent, als ik dat niet door heb dan is het spel vaak al echt goed. De her-speelbaarheid van architecten is door de vele opties die je hebt maar ook de verschillende kaarten enorm hoog. De acties die je kunt uitvoeren vind ik erg leuk bedacht, je verplaatst bepaalde onderdelen van links naar rechts m.b.v. het gebruik van arbeiders. Daardoor kan je op het rechterspeelbord juist weer besparen op het gebruik van werkers en daardoor minder werkers inzetten en daarmee weer meer acties kunnen uitvoeren. Daardoor kan je ook weer acties uitvoeren waarmee je op het hoofdspeelbord weer andere acties uit te voeren.

Wat ik zelf heel leuk vind, is het versterken van je muur, die geeft je namelijk redelijk snel weer voordelen maar kan ook weer aan het eind van het spel punten opleveren als je een bepaald aantal kaarten verzameld hebt. Daarnaast de artwork, dit maakt het zowel erg leuk als herkenbaar doordat deze zoveel lijkt op o.a. Architecten en volgens mij ook bij Rovers van de Noordzee zullen de spelers die deze spellen hebben gespeeld, de kaarten ook snel kunnen begrijpen.

Zijn er dan geen verbeterpunten of punten wat het niet leuk maakt? Dat is misschien wel een beetje de lengte van het spel, ook al heb ik er zelf geen moeite mee is het toch ook wel leuk als je een spel wat meerdere keren kunt spelen op een avond of andere spellen kunt spelen. Daarnaast is het toch ook wel de inleg, deze is gewoon niet geschikt. De kaartjes passen niet in het daarvoor bestemde vakje maar ook de overige spelonderdelen passen met moeite in de inleg. Daarnaast de inleg zelf is in mijn kopie te klein of de doos iets te groot. Ik had graag gezien dat er gebruik gemaakt was van de originele grootte van de doos, want dan had er een upgrade aangeschaft kunnen worden van bijv. Folded Space om het opzetten van het spel nog een stuk fijner te maken.

Mijn dank gaat uit naar White Goblin Games voor de mogelijkheid om Paladijnen van het Westelijk Koninkrijk te mogen reviewen.

Dit vind je misschien ook leuk...